Služby
Společnost MPA stavební spol. s r.o. zajišťuje:
 • dodání stavebního díla (včetně uvedení stavby do provozu) v roli generálního dodavatele
 • dodání dílčích částí stavebního díla v roli poddodavatele
 • realizaci bytových a občanských staveb
 • realizaci inženýrských staveb
 • realizaci průmyslových staveb
 • realizaci rodinných domů na klíč
 • provádění rekonstrukcí stávajících objektů
 • provádění rekonstrukcí historických a památkově chráněných objektů
 • zateplování stavebních objektů (společnost je vedena v seznamu odborných dodavatelů v programu „Zelená úsporám“ Ministerstva životního prostředí)
 • inženýrskou činnost v předinvestiční a investiční fázi výstavbového projektu
 • získání územního rozhodnutí a stavebního povolení